Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2019

 In Aktualności

Dnia 20 stycznia 2019 roku w siedzibie organizacji Polonia Technica na Manhattanie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Podczas zebrania podsumowano dokonania Stowarzyszenia w ubiegłej kadencji 2017-2018 oraz wybrano skład Zarządu na lata 2019-2020.

Komisja Rewizyjna ogłosiła wyniki wyborów.

W wyborach do Zarządu Polonii Technica udział wzięła ponad połowa osób upoważnionych do głosowania.

Prezesem Stowarzyszenia Polonia Technica został wybrany mgr inż. Victor Kiszkiel.

Stanowisko wiceprezesa objęli inż. Marlena Wiencko i inż. Andrzej Lamot.

Sekretarzem został mianowany mgr inż. Leszek Kucieba.

Skarbnikiem został Martin Wajda BBA.

Ponadto w Zarządzie zasiadają inż. Czester Tobiasz, mgr inż. Waldemar Lipiński, mgr inż. Stanisław Piekarczyk, dr inż. Janusz Romański.

W wyniku głosowania ustalono skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następująco:
Przewodniczący – mgr inż. Karol Supiński,
Członkowie – mgr inż. Jan Rudomina i mgr inż. Szczepan Roguski.

W czasie zebrania wysunięto wniosek o wyróżnienie dr inż. Janusza Romańskiego tytułem Prezesa Honorowego Polonii Technica. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Tytuł Członka Honorowego nadano mgr inż. Janowi Rudominie oraz dr hab. inż. Włodzimierzowi Adamskiemu.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search