Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Polonia Technica, Inc. zostało utworzone w Nowym Jorku  w 1941 roku przez grupę polskich inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Stanach Zjednoczonych.  Obecnie, Polonia Technica skupia rzeszę inżynierów zamieszkałych w rejonie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych reprezentujących szeroką gamę technicznych profesji – projektantów, konstruktorów, technologów, wynalazców, wykładowców, przedsiębiorców. Wszystkich nas łączą zawodowe pasje, zainteresowanie techniką i polskie pochodzenie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search