Polonia Technica realizuje różnorodne programy zorientowane na młodzież polonijną popularyzujące technikę oraz edukację w kierunkach inżynieryjnych.

W roku 2018, Polonia Technica zgłosiła do Senatu RP projekt promocji polskich uczelni technicznych wśród polonijnej młodzieży w Stanach Zjednoczonych. Przy braku aprobaty Senatu RP, projekt jest realizowany wyłącznie wysiłkiem członków stowarzyszenia ze skromnych środków finansowych organizacji. Zainteresowanych pomocą prosimy o czynny udział lub wsparcie w realizacji projektu.

Zainteresowanych studiami technicznymi w Polsce na kierunkach inżynieryjnych zapraszamy do przewodnika po uczelniach oraz skorzystania z rankingu polskich uczelni technicznych.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search