Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polonii Technica

Kadencja na lata 2023-2024

Prezes

Victor Kiszkiel

Wiceprezesi

Marlena Wiencko

Andrzej Lamot

Sekretarz

Leszek Kucięba

Skarbnik

Marcin Wajda

Członkowie Zarządu

Janusz Romański

Paweł Polaczyk

Ewa Lewczuk

Komisja Rewizyjna

Karol Supiński

Teresa Hałas

Waldemar Lipiński

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search