Prezesi Stowarzyszenia Polonia Technica w latach 1941-2018

1. Prezes w kadencji 1941-1943, ustalony w maju 1941

Prezes: Walery Starczewski

2. Prezes w kadencji 1943/1944, wybrany 18 lutego 1943

Prezes: Henryk Koźmian

3. Prezes w kadencji 1944/1945, wybrany 28 stycznia 1944

Prezes: Henryk Koźmian

4. Prezes zarządu w latach 1952-1954

Prezes: Jan Brunon Czaki

5. Prezes zarządu w kadencji 1955/1956

Prezes: Antoni Wasiutyński. W trakcie kadencji ustąpił,

w jego miejsce wyznaczony został

Napo­leon Kiersnowski

6. Prezes w kadencji 1956/1957, wybrany 8 czerwca 1956

Prezes: Jan B. Czaki

7. Prezes w kadencji 1957/1958, wybrany 3 maja 1957

Prezes: Jan B. Czaki

8. Prezes w kadencji 1958/1959, wybrany 10 maja 1958

Prezes: Roman Przestalski

9. Prezes w kadencji 1959/1960, wybrany 15 czerwca 1959

Prezes: Józef Truszkowski

10. Prezes w kadencji 1960/1961, wybrany 30 października 1960

Prezes: Józef Truszkowski

11. Prezes w kadencji 1961/1962, wybrany w październiku 1961

Prezes: Damian Wandycz

12. Prezes w kadencji 1962/1963, wybrany 29 września 1962

Prezes: Jan Holm Grzybowski

13. Prezes w kadencji 1963/1964, wybrany 20 października 1963

Prezes: Jan Holm Grzybowski

14. Prezes w kadencji 1964/1965, wybrany 25 października 1964

Prezes: Jerzy Hoffman

15. Prezes w kadencji 1965/1966, wybrany 31 października 1965

Prezes: Jerzy Hoffman

16. Prezes w kadencji 1966/1967, wybrany 30 października 1966

Prezes: Jerzy Hoffman

17. Prezes w kadencji 1967/1968, wybrany 27 października 1967

Prezes: Jerzy Damsz

18. Prezes w kadencji 1968/1969, wybrany 27 października 1968

Prezes: Tadeusz S. Ullman

19. Prezes w kadencji 1969/1970, wybrany 26 października 1969

Prezes: Zbigniew M. Legutko

20. Prezes w kadencji 1970/1971, wybrany 15 listopada 1970

Prezes: Zbigniew M. Legutko

21. Prezes w kadencji 1971/1972, wybrany 31 października 1971

Prezes: Zbigniew M. Legutko

22. Prezes w kadencji 1972/1973, wybrany 15 października 1972

Prezes: Kazimierz Eljasiński

23. Prezes w kadencji 1973/1974, wybrany 4 listopada 1973

Prezes: Kazimierz Eljasiński

24. Prezes w kadencji 1974/1975, wybrany 17 listopada 1974

Prezes: Mirosław Łuniewski

25. Prezes w kadencji 1975/1976, wybrany 26 października 1975

Prezes: Kazimierz Eljasiński

26. Prezes w kadencji 1976/1977, wybrany 14 listopada 1976

Prezes: Mirosław Łuniewski

27. Prezes w kadencji 1977/1978, wybrany 20 listopada 1977

Prezes: Kazimierz Eljasiński

28. Prezes w kadencji 1978/1979, wybrany 26 listopada 1978

Prezes: Adam Nowicki

29. Prezes w kadencji 1979/1980, wybrany 28 października 1979

Prezes: Adam Nowicki

30. Prezes w kadencji 1980/1981, wybrany 16 listopada 1980

Prezes: Adam Nowicki

31. Prezes w kadencji 1981/1982, wybrany 15 listopada 1981

Prezes: Adam Nowicki

32. Prezes w kadencji 1982/1983, wybrany w listopadzie 1982

Prezes: Adam Nowicki

33. Prezes w kadencji 1983/1984, wybrany 9 grudnia 1983

Prezes: Kazimierz Rasiej

34. Prezes w kadencji 1984/1985, wybrany 11 listopada 1984

Prezes: Kazimierz Rasiej

35. Prezes w kadencji 1985/1986, wybrany 3 listopada 1985

Prezes: Kazimierz Rasiej

36. Prezes w kadencji 1986/1987, wybrany 2 listopada 1986

Prezes: Kazimierz Rasiej

37. Prezes w kadencji 1987/1988, wybrany 15 listopada 1987

Prezes: Wojciech R. Hermanowski

38. Prezes w kadencji 1988/1989, wybrany 13 listopada 1988

Prezes: Wojciech R. Hermanowski

39. Prezes w kadencji 1989/1990, wybrany 19 listopada 1989

Prezes: Richard Drazal

40. Prezes w kadencji 1990/1991, wybrany 18 listopada 1990

Prezes: Richard Drazal

41. Prezes w kadencji 1991/1992, wybrany 8 grudnia 1991

Prezes: Richard Drazal

42. Prezes w kadencji 1992/1993

Prezes: Richard Drazal

43. Prezes w kadencji 1993/1994, wybrany 21 listopada 1993

Prezes: Richard Drazal

44. Prezes w kadencji 1994/1995, wybrany 27 listopada 1994

Prezes: Richard Drazal

45. Prezes w kadencji 1995/1996, wybrany 10 grudnia 1995

Prezes: Richard Drazal

46. Prezes w kadencji 1996/1997, wybrany 15 grudnia 1996

Prezes: Janusz Zastocki

47. Prezes w kadencji 1997/1998, wybrany 30 listopada 1997

Prezes: Janusz Zastocki

48. Prezes w kadencji 1998/2000 (kadencja 2-letnia), wybrany
22 listopada 1998

Prezes: Janusz Zastocki

49. Prezes w kadencji 2000/2002, wybrany 19 listopada 2000

Prezes: Janusz Zastocki

50. Prezes w kadencji 2002/2004, wybrany 24 listopada 2002

Prezes: Janusz Zastocki

51. Prezes w kadencji 2004/2006, wybrany 21 listopada 2004

Prezes: Wiesław Kruszewski

52. Prezes w kadencji 2006/2008, wybrany 19 listopada 2006

Prezes: Ryszard Bąk

53. Prezes w kadencji 2008/2010, wybrany 23 listopada 2008

Prezes: Ryszard Bąk

54. Prezes w kadencji 2010/2012

Prezes: Ryszard Bąk

55. Prezes w kadencji 2012/2014

Prezes: Ryszard Bąk

56. Prezes w kadencji 2015/2016, wybrany 18 stycznia 2015

Prezes: Janusz Romański

57. Prezes w kadencji 2017/2018, wybrany 22 stycznia 2017

Prezes: Janusz Romański

58. Prezes w kadencji 2019/2020, wybrany 20 stycznia 2019

Prezes: Victor Kiszkiel

59. Prezes w kadencji 2021/2022, wybrany 31 stycznia 2021

Prezes: Victor Kiszkiel

 

Czas sprawowania urzędu Prezesa Polonia Technica

Victor Kiszkiel  2 lata

Janusz Romański  4 lata

Ryszard Bąk  8 lat

Wiesław Kruszewski  2 lata

Janusz Zastocki  8 lat

Jan B. Czaki  4 lata

Jerzy Damsz  1 rok

Richard Drazal  7 lat

Kazimierz Eljasiński  4 lata

Wojciech R. Hermanowski  2 lata

Jerzy Hoffman  3 lata

Jan Holm  2 lata

Napo­leon Kiersnowski  ½ roku

Henryk Koźmian  9 lat

Zbigniew M. Legutko  3 lata

Mirosław Łuniewski  2 lata

Adam Nowicki  5 lat

Roman Przestalski  1 rok

Kazimierz Rasiej  4 lata

Walery Starczewski  2 lata

Józef Truszkowski  2 lata

Tadeusz S. Ullman  1 rok

Damian Wandycz  1 rok

Antoni Wasiutyński  ½ roku

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search