Cele stowarzyszenia*

Skupianie osób pracujących w dziedzinach technicznych, dla utrzymania więzi narodowej i towarzyskiej.
Pogłębianie wiedzy wśród zrzeszonych i popularyzacja w Stanach Zjednoczonych osiągnięć polskiej myśli technicznej.
Rozwijanie współpracy na polu zawodowym.
Udzielanie pomocy w studiach zawodowych Polakom i osobom polskiego pochodzenia.
Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi w Polsce, oraz wymiana literatury technicznej.

*) ze Statutu Polonia Technica, Inc.

English version:

Mission

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search