Zarządy Stowarzyszenia Polonia Technica w latach 1941-2001

1. Zarząd w kadencji 1941-1943, ustalony w maju 1941

Prezes: Walery Starczewski

Członkowie: Kazimierz Solski, Zbisław Roehr,

Tadeusz Lazzar-Laza­rewicz, Tade­usz Janiszewski

2. Zarząd w kadencji 1943/1944, wybrany 18 lutego 1943

Prezes: Henryk Koźmian

Wiceprezes: Wacław Szukiewicz

Sekretarz: Napoleon Kiersnowski

Członek: Kazimierz Solski

3. Zarząd w kadencji 1944/1945, wybrany 28 stycznia 1944

Prezes: Henryk Koźmian

I wiceprezes: Kazimierz Solski

II wiceprezes: Wacław Szukiewicz

Sekretarz: Napoleon Kiersnowski

Skarbnik: Henryk Landau

Członkowie: Napoleon Korzon, Bolesław Landau, Zbisław Roehr,

Antoni Szayna, Tadeusz Lazzar-Lazarewicz

4. Zarząd w kadencji 1952-1954

Prezesem zarządu był Jan Brunon Czaki

(in­nych danych brak)

5. Zarząd w kadencji 1955-1956

Prezesem zarządu w kadencji 1955/1956 był:

Antoni Wasiutyński.

W trakcie kadencji ustąpił, w jego miejsce wyznaczony został:

Napo­leon Kiersnowski

(innych danych brak)

6. Zarząd w kadencji 1956/1957, wybrany 8 czerwca 1956

Prezes: Jan B. Czaki

Skarbnik: Juliusz Kolbuszowski

Członkowie: Władysław Biernacki, Kazimierz Eljasiński,

Tadeusz Jastrzębski, Bo­lesław Landau, Tadeusz Płodowski,

Antoni Szayna

7. Zarząd w kadencji 1957/1958, wybrany 3 maja 1957

Prezes: Jan B. Czaki

Członkowie: Tadeusz Jastrzębski, Bolesław Landau,

Tadeusz Płodow­ski, Czesław Witkowski,

Tadeusz Lazzar-Lazarewicz, Jerzy Dzięcioł

8. Zarząd w kadencji 1958/1959, wybrany 10 maja 1958

Prezes: Roman Przestalski

Wiceprezes: Damian Wandycz

Sekretarz: Henryk Meksuła

Skarbnik: Czesław Rapaczyński

Członkowie: Aleksander F. Siecz,

Władysław Szenderowicz, Jankow­ski, Kazimierz Rasiej

Zmiany: 28 stycznia 1959 dokooptowany został Kazimierz Eljasiński,

zrezygnował z funkcji H. Meksuła

9. Zarząd kadencji 1959/1960, wybrany 15 czerwca 1959

Prezes: Józef Truszkowski

I wiceprezes: Tadeusz Z. Orski

II wiceprezes: Damian Wandycz

Sekretarz: Krzysztof Kordus

Z-ca sekretarza: Stanisław Veltzé

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Jan Holm, Jerzy Kobyliński,

Cze­sław Rapaczyń­ski, Leopold Zyszkowski

Zmiany: 29 kwietnia 1960 zrezygnował z funkcji K. Kordus,

w tym samym dniu dokooptowani zostali Ryszard Makuch i Jerzy Lipka

10. Zarząd w kadencji 1960/1961, wybrany 30 października 1960

Prezes: Józef Truszkowski

I wiceprezes: Damian Wandycz

II wiceprezes: Tadeusz Z. Orski

Sekretarz: Ryszard Makuch

Skarbnik: Stanisław Veltzé

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Jan Holm, Kazimiera Illasówna,

Stanisław Koł­łątaj, Krzysztof Parczewski, Michał Pluciński

Zmiany:1 stycznia 1961 wystąpił Stanisław. Veltzé, zastąpił go Tadeusz. Z. Orski.

11. Zarząd kadencji 1961/1962, wybrany w październiku 1961

Prezes: Damian Wandycz

I wiceprezes: Józef Truszkowski

II wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Aleksander Ulfik

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Tadeusz Eubig, Kazimierz Rasiej, Jerzy Lipka, Mieczy­sław Samsel

Przewodnicząca Koła Pań: Marta Truszkowska

Zmiany: w lutym 1962 ustąpił Tadeusz Eubig, dokooptowano Prostal­skiego

12. Zarząd w kadencji 1962/1963, wybrany 29 września 1962

Prezes: Jan Holm

Wiceprezes: Józef Truszkowski

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Walerian Kipiniak

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Wincenty Adam Gac, Wojciech R. Hermanowski,

Celina Holm, Witold Matławski, Michał Skrzywan, Aleksander Ulfik

Zmiany: zrezygnował w udziału w zarządzie A. Ulfik,

w to miejsce dokooptowany został Jerzy Hoffman

13. Zarząd w kadencji 1963/1964, wybrany 20 października 1963

Prezes: Jan Holm

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Jerzy Hoffman

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: Wojciech Ryszard Hermanowski, Borys Lisowski, Leon Karol Buczek,

Edward Kwaśnik, Jan Krantz, Kazimierz Kwiecień, Ryszard Rowski

Zmiany: dokooptowany został Tadeusz Z. Orski.

14. Zarząd w kadencji 1964/1965, wybrany 25 października 1964

Prezes: Jerzy Hoffman

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: Wincenty A. Gac, Wojciech R. Hermanowski, Jan Holm,

Tadeusz Hoffa, Ryszard Rowski, Krzysztof Parczewski

15. Zarząd w kadencji 1965/1966, wybrany 31 października 1965

Prezes: Jerzy Hoffman

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Wojciech R. Hermanowski

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członowe: Jan Holm, Jerzy Damsz, Tadeusz Hoffa,

Witold Matław­ski, Ryszard Rowski, Julian Bukata

16. Zarząd w kadencji 1966/1967, wybrany 30 października 1966

Prezes: Jerzy Hoffman

Wiceprezes: Jerzy Damsz

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Zbigniew Michał Legutko

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Jan Holm, Wojciech R. Hermanowski, Karol Piasecki,

Władysław J. Klimkiewicz, Ryszard Rowski, Witold Matławski

17. Zarząd w kadencji 1967/1968, wybrany 27 października 1967

Prezes: Jerzy Damsz

Wiceprezes: Karol Piasecki

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Z-ca sekretarza: Zbigniew M. Legutko

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Karol Chmura, Jerzy Hoffman, Jan Holm, Władysław
J. Klimkiewicz, Stanisław Ożóg, Witold Matławski,

Lech Poradowski, Ireneusz Falkowski

Zmiany: 7 lutego 1968 zrezygnował z funkcji Jerzy Damsz,

obowiązki prezesa przejął Kazimierz Eljasiński

18. Zarząd w kadencji 1968/1969, wybrany 27 października 1968

Prezes: Tadeusz S. Ullman

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Zbigniew M. Legutko

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Z-ca skarbnika: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Jan Holm, Jerzy Hoffman, Napoleon Kiersnowski,

Wła­dysław J. Klimkiewicz, Stanisław Ożóg

Zmiany: z udziału w Zarządzie zrezygnował J. Hoffman,

dokoopto­wany został J. Jakubowski

19. Zarząd w kadencji 1969/1970, wybrany 26 października 1969

Prezes: Zbigniew M. Legutko

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Karol Piasecki

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: Jan Holm, Napoleon Kiersnowski, Władysław J. Klim­kiewicz,

Tadeusz Z. Orski, Stanisław Ożóg, W. Pawłowski

Zmiana: dokooptowany został Daniel J. Mrożek

20. Zarząd w kadencji 1970/1971, wybrany 15 listopada 1970

Prezes: Zbigniew M. Legutko

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Władysław Szenderowicz

Sekretarz: Wiesława Kościelny

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: B. Janiszewski, Władysław J. Klimkiewicz,

Henryk Meksuła, Daniel J. Mrożek, W. Pawłowski

Zmiana: dokooptowano Jacka Bąkowskiego

21. Zarząd w kadencji 1971/1972, wybrany 31 października 1971

Prezes: Zbigniew M. Legutko

I wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

II wiceprezes: Władysław Szenderowicz

Sekretarz: Mirosław Łuniewski

Członkowie: Władysław J. Klimkiewicz,

Witold Matławski, J. D. Mrożek, Jan Pastuszak

22. Zarząd w kadencji 1972/1973, wybrany 15 października 1972

Prezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Witold Matławski

Wiceprezes: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Władysław J. Klimkiewicz, Jacek Maćkowiak, Daniel
J. Mrożek, Wa­lenty Nowacki, Jan Pastuszak, Tadeusz Jastrzębski

Zmiany: dokooptowany został Wojciech Pastuszak

23. Zarząd w kadencji 1973/1974, wybrany 4 listopada 1973

Prezes: Kazimierz Eljasiński

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Wojciech Pastuszak

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Bronisław Janiszewski, Zbigniew M. Legutko,

Włady­sław J. Klimkie­wicz, Stefan Zwierzewicz

24. Zarząd w kadencji 1974/1975, wybrany 17 listopada 1974

Prezes: Mirosław Łuniewski

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Stanisław Bachowski

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Bronisław Janiszewski,

Włady­sław J. Klimkie­wicz, Zbigniew M. Legutko,

Witold Matławski, Stefan Zwierzewicz

25. Zarząd w kadencji 1975/1976, wybrany 26 października 1975

Prezes: Kazimierz Eljasiński

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Stanisław Bachowski

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Jerzy Janik, Bronisław Janiszewski,

Władysław J. Klim­kiewicz, Zbi­gniew M. Legutko,

Jacek Maćkowiak, Andrzej Moraw­ski, Janusz Oleszczuk,

Ri­chard Rzeznik, Stefan Zwierzewicz

26. Zarząd w kadencji 1976/1977, wybrany 14 listopada 1976

Prezes: Mirosław Łuniewski

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Leon Buczek

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Stanisław Bachowski, Marceli Charaszkiewicz,

Kazi­mierz Eljasiński, Władysław J. Klimkiewicz, Stefan Zwierzewicz

27. Zarząd w kadencji 1977/1978, wybrany 20 listopada 1977

Prezes: Kazimierz Eljasiński

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Waldemar Radosiński

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Stanisław Bachowski, Marceli Charaszkiewicz,

Włady­sław J. Klim­kiewicz, Zbigniew M. Legutko, Mirosław Łuniewski,

Adam Nowicki, Marek Raczkowski, Stefan Zwierzewicz

28. Zarząd w kadencji 1978/1979, wybrany 26 listopada 1978

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Zbigniew M. Legutko,

Władysław J. Klimkie­wicz, Waldemar Radosiński,

Stefan Zwierzewicz, Chester Tobiasz, Michał Bulik

29. Zarząd w kadencji 1979/1980, wybrany 28 października 1979

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Marek Raczkowski

II wiceprezes: Jan Pastuszak

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Michał Bulik, Kazimierz Eljasiński, Teresa Jezierska,

Eugeniusz Uszyński, Stefan Zwierzewicz

Zmiany: Aleksander Pastewski zmarł 11 maja 1980

30. Zarząd w kadencji 1980/1981, wybrany 16 listopada 1980

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Stefan Zwierzewicz

Członkowie: Michał Bulik, Kazimierz Eljasiński,

Eugeniusz Uszyń­ski, Józef Król

31. Zarząd w kadencji 1981/1982, wybrany 15 listopada 1981

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Stefan Zwierzewicz

Członkowie: Michał Bulik, Kazimierz Eljasiński, Teresa Jezierska,

Józef Król, Eu­geniusz Uszyński, Jan Wysoczyński

32. Zarząd w kadencji 1982/1983, wybrany w listopadzie 1982

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Eugeniusz Uszyński

Członkowie: Jan Wysoczyński, Stefan Zwierzewicz,

Bożena Sowa, A. Onyszkie­wicz, Chester Tobiasz

33. Zarząd w kadencji 1983/1984, wybrany 9 grudnia 1983

Prezes: Kazimierz Rasiej

I wiceprezes: Marek Raczkowski

II wiceprezes: Jan Pastuszak

Sekretarz: Małgorzata Cachel

Skarbnik: Adam Nowicki

Członkowie: Eugeniusz Uszyński, Jan Wysoczyński,

Chester Tobiasz, A. Onysz­kiewicz

34. Zarząd w kadencji 1984/1985, wybrany 11 listopada 1984

Prezes: Kazimierz Rasiej

Wiceprezes: Wojciech Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Małgorzata Cachel

Skarbnik: Jadwiga Bereda

Członkowie: Jacek Dzięglewski, Adam Nowicki,

A. Onyszkiewicz, Jan Pastuszak, Wacław Sieradzki,

Eugeniusz Uszyński, Janusz Za­stocki, Zofia Matławska

35. Zarząd w kadencji 1985/1986, wybrany 3 listopada 1985

Prezes: Kazimierz Rasiej

I wiceprezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Maria Hrabowska

Członkowie: Jadwiga Bereda, Jacek Dzięglewski,

Jan Pastuszak, Wa­cław Sieradzki, Eugeniusz Uszyński

36. Zarząd w kadencji 1986/1987, wybrany 2 listopada 1986

Prezes: Kazimierz Rasiej

Wiceprezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Małgorzata Cachel

Skarbnik: Jacek Jodłowski

Członkowie: Jadwiga Bereda, Maria Hrabowska,

Jan Pastuszak, Eu­geniusz Uszyń­ski

37. Zarząd w kadencji 1987/1988, wybrany 15 listopada 1987

Prezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Sekretarz: Jacek Jodłowski

Skarbnik: Maria Hrabowska

Członkowie: Kazimierz Rasiej, Kazimierz Eljasiński,

Eugeniusz Uszyński, Richard Drazal

38. Zarząd w kadencji 1988/1989, wybrany 13 listopada 1988

Prezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Richard Drazal

Sekretarz: Jacek Jodłowski

Skarbnik: Maria Hrabowska

Członkowie: Kazimierz Rasiej, Eugeniusz Uszyński,

Bolesław Piet, Janusz Za­stocki, Adam Stępień

Zmiana: 10 października 1989 ustąpił Wojciech R. Hermanowski,

funk­cję prezesa przejął Ri­chard Drazal

39. Zarząd w kadencji 1989/1990, wybrany 19 listopada 1989

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Eugeniusz Uszyński

II wiceprezes: Franciszek Jakubowski

Sekretarz: Janusz Zastocki

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Wojciech R. Hermanowski, Jerzy Patoczka,

Kazimierz Ra­siej, Adam Stępień

40. Zarząd w kadencji 1990/1991, wybrany 18 listopada 1990

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Jerzy Patoczka

II wiceprezes: Eugeniusz Uszyński

Sekretarz: Janusz Zastocki

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Władysław Łukasiewicz, Jacek Dzięglewski

41. Zarząd w kadencji 1991/1992, wybrany 8 grudnia 1991

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Jacek Dzięglewski

II wiceprezes: Janusz Zastocki

Sekretarz: Wiesław Kruszewski

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Eugeniusz Uszyński, Wacław Sieradzki, Zbigniew Szpaczko

42. Zarząd w kadencji 1992/1993

(wybory nie odbyły się, Zarząd kontynuował działalność)

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Jacek Dzięglewski

II wiceprezes: Janusz Zastocki

Sekretarz; Wiesław Kruszewski

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Eugeniusz Uszyński, Wacław Sieradzki, Zbigniew Szpaczko

43. Zarząd w kadencji 1993/1994, wybrany 21 listopada 1993

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Janusz Zastocki

II wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Jerzy Witek

Z-ca sekretarza: Maria Hrabowska

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubowski, Adam No­wicki,

Wacław Sieradzki, Zbigniew Szpaczko, Eugeniusz Uszyński

44. Zarząd w kadencji 1994/1995, wybrany 27 listopada 1994

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Janusz Zastocki

II wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Jerzy Witek

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Ryszard Bąk, Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubow­ski,

Wacław Sieradzki, Chester Tobiasz, Henry Turel, Eugeniusz Uszyński

45. Zarząd w kadencji 1995/1996, wybrany 10 grudnia 1995

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Janusz Zastocki

II wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Jerzy Witek

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Ryszard Bąk, Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubow­ski,

Wacław Sieradzki, Chester Tobiasz, Henry Turel, Eugeniusz Uszyński

46. Zarząd w kadencji 1996/1997, wybrany 15 grudnia 1996

Prezes; Janusz Zatocki

I wiceprezes: Jerzy Witek

II wiceprezes: Ryszard Bąk

Sekretarz: Wiesław Kruszewski

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubowski, Janusz Ka­nia,

Wacław Sieradzki, Chester Tobiasz, Eugeniusz Uszyński

47. Zarząd w kadencji 1997/1998, wybrany 30 listopada 1997

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Janusz Marciniak, Wacław Sieradzki,

Edward Szmurło, Chester To­biasz

48. Zarząd w kadencji 1998/2000 (kadencja 2-letnia), wybrany
22 listopada 1998

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: John Marciniak, Andrzej Sobociński, Krzysztof Świąt­kowski,

Chester Tobiasz, Eugeniusz Uszyński, Maria Wielgosz, Jerzy Witek

49. Zarząd w kadencji 2000/2002, wybrany 19 listopada 2000

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Richard Ciskowski, Janusz Cyga, Waldemar Gałka,

An­drzej Lamot, John Marciniak, Mieczysław Rowiński, Andrzej Sobo­ciński,

Chester Tobiasz, Piotr Trzeciak, Maria Wielgosz, Jerzy Witek, Janusz Romański

50. Zarząd w kadencji 2002/2004, wybrany 19 listopada 2002

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz: Andrzej Sobociński

Skarbnik: Teodor Lachowski

Członkowie: Ryszard Bąk, Richard Ciskowski, Janusz Cyga,

Wiesław Kruszewski, Mieczysław Rowiński, Józef Skrodzki, Chester Tobiasz.

51. Zarząd w kadencji 2004/2006, wybrany 21 listopada 2004

Prezes: Wiesław Kruszewski

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz: Andrzej Sobociński

Skarbnik: Teodor Lachowski

Członkowie: Władysław Chaber, Ryszard Ciskowski, Janusz Cyga,

Paweł Mystkowsk, Mieczysław Rowiński, Chester Tobiasz,

52. Zarząd w kadencji 2006/2008, wybrany 19 listopada 2006

Prezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz:Szczepan Roguski

Skarbnik: Teodor Lachowski

Członkowie: Janusz Cyga, Wiesław Kruszewski,

Mieczysław Rowiński, Chester Tobiasz, Krzysztof Trębowski,

53.Zarząd w kadencji 2008/2010, wybrany 23 listopada 2008

Prezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Wiceprezes: Janusz Romański

Sekretarz: Teresa Halas

Skarbnik: Szczepan Roguski

Członkowie: Magdalena Pietrzak, Waldemar Lipiński,

Michał Malinowski, Ryszard Szeligowski, Chester Tobiasz, Henry Turel

 

Zarząd w kadencji 2017/2018, wybrany 22 stycznia 2017

Prezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Chester Tobiasz

Wiceprezes: Victor Kiszkiel

Sekretarz: Waldemar Lipiński

Skarbnik:Szczepan Roguski

Członkowie: Jerzy Gajdel, Teresa Hałas, Leszek Kucięba,

Teodor Lachowski, Andrzej Lamot, Małgorzata Romańska,

Marlena Wiencko (od 21. grudnia 2018)

Prezes Honorowy: Ryszard Bąk

Komisja Rewizyjna: Jan Rudomina, Karol Supiński, Leszek Kucięba

 

Zarząd w kadencji 2019/2020, wybrany 20 stycznia 2019

Prezes: Victor Kiszkiel

Wiceprezes: Marlena Wiencko

Wiceprezes: Anndrzej Lamot

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Marcin Wajda

Członkowie: Chester Tobiasz, Janusz Romański, Waldemar Lipiński, Stanisław Piekarczyk (do 19 stycznia 2020)

Komisja Rewizyjna: Karol Supiński, Jan Rudomina, Teresa Hałas

 

Zarząd w kadencji 2021/2022, wybrany 31 stycznia 2021

Prezes: Victor Kiszkiel

Wiceprezes: Marlena Wiencko

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Marcin Wajda

Członkowie: Chester Tobiasz [do 18 lutego 2022], Janusz Romański, Waldemar Lipiński, Paweł Polaczyk

Komisja Rewizyjna: Karol Supiński, Jan Rudomina, Teresa Hałas
 

Zarząd w kadencji 2023/2024, wybrany 26 marca 2023

Prezes: Victor Kiszkiel

Wiceprezes: Marlena Wiencko

Wiceprezes: Anndrzej Lamot

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Marcin Wajda

Członkowie: Janusz Romański, Paweł Polaczyk, Ewa Lewczuk

Komisja Rewizyjna: Karol Supiński, Teresa Hałas, Waldemar Lipiński

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search