Walne Zebranie Sprawozdawczo-Organizacyjne 2022

 In Aktualności, Wydarzenia

Dnia 6 marca 2022 roku odbyło się w formie telekonferencji audiowizualnej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Organizacyjne Stowarzyszenia Polonia Technica.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia łącząc się ze Stanów Zjednoczonych i z Polski.

Spotkanie rozpoczęto od odegrania hymnu narodowego Polski.

W słowie wstępnym, Prezes Victor Kiszkiel wymienił Inżynierów, którzy w ostatnich 2 latach odeszli do wieczności:

 • Inżynier Leopold Pawluś,
 • Inżynier Henryk Turel,
 • Inżynier Chester Tobiasz.

Pamięć zmarłych Kolegów uczczono pieśnią Gaudeamus Igitur, wykonywaną często przez śp. Chestera Tobiasza, a następnie chwilą ciszy.

W pierwszej części zebrania, Sekretarz Leszek Kucięba odczytał protokół Walnego Zebrania Wyborczego.

Następnie Prezes w imieniu Zarządu odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021, Skarbnik Marcin Wajda odczytał sprawozdanie finansowe, a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Supiński odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia Polonii wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu Członek Honorowy Stowarzyszenia Polonia Technica grupie nominowanych kandydatów. Po przyjęciu wniosku, odczytaniu nominacji i biogramów nastąpiło głosowanie jawne. Komitet Wyborczy w składzie: Marlena Wiencko, Szczepan Roguski i Paweł Polaczyk po zliczeniu głosów ogłosił wyniki. Stowarzyszenie Polonia Technica jednogłośnie opowiedziało się za uhonorowaniem zgłoszonych osób.

Tytuł Członek Honorowy Stowarzyszenia Polonia Technica został nadany następującym osobom:

 • mgr inż. Teresa Hałas
 • mgr Małgorzata Romańska M.D.
 • dr inż. Andrzej Fórmaniak
 • mgr inż Tadeusz Gryszko P.Eng.
 • mgr inż. Wiesław Kruszewski
 • mgr inż. Leszek Kucięba
 • mgr Andrzej Lamot
 • Adam Nowicki M.Sc.Eng. P.Eng.
 • mgr inż. Szczepan Roguski P.L.S.

W części drugiej zostały zaprezentowane dwa tematy:

 • „Walery Starczewski – pierwszy prezes Stowarzyszenia Polonia Technica” – dr Janusz Romański.
 • “Zarządzanie aktywami w organizacjach non-profit według zaleceń firmy inwestycyjnej Commonfund – kwestie dotyczące struktury kapitału prywatnego” – przedstawił mgr inż. Victor Kiszkiel.

Po prezentacji i odczytach obu tematów rozpoczęła się aukcja książek o tematyce technicznej, historycznej i militarnej oraz memorabiliów numizmatycznych, wszystko ufundowane na cele Stowarzyszenia przez Prezesa Polonii Technica z jego prywatnej kolekcji.

Następnie w części dyskusji wysunięto kilka wniosków do realizacji nowych inicjatyw programowych.
Po ożywionej dyskusji, wszystkie wnioski zostały zatwierdzone do realizacji.

Zebranie trwało około 300 minut.

Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do włączenia się w działalność naszej organizacji na zasadach członkostwa.

Opracowanie: Victor Kiszkiel

Mietek Rowiński się wypowiada.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search