0
In
Posted

Edukacja

Polonia Technica realizuje różnorodne programy zorientowane na młodzież polonijną popularyzujące technikę oraz edukację w kierunkach inżynieryjnych. W roku 2018, Polonia Technica zgłosiła do [...]