Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021

 In Aktualności, Wydarzenia

Dnia 31 stycznia 2021 roku odbyło się w formie telekonferencji audiowizualnej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Polonia Technica.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia łącząc się ze Stanów Zjednoczonych i z Polski.

Zebranie rozpoczęto od odegrania hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych.

Podczas zebrania podsumowano dokonania Stowarzyszenia w ubiegłej kadencji 2019-2020 oraz w drodze głosowania elektronicznego wybrano nowe Władze Stowarzyszenia ustalając skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji na lata 2021-2022.

Po odczytaniu Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w ubiegłej kadencji przez Sekretarza, Prezesa, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja Wyborcza pod przewodnictwem mgr. inż. Wiesława Kruszewskiego ogłosiła wyniki wyborów. Następnie Komisja Rewizyjna złożyła do głosowania wniosek o przyjęcie wyników wyborów i udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W wyborach do Zarządu Polonii Technica udział wzięła blisko połowa osób upoważnionych do głosowania.

Prezesem Stowarzyszenia Polonia Technica w kadencji na lata 2021-2022 został ponownie wybrany mgr inż. Victor Kiszkiel.

Na stanowiskach Wiceprezesów nadal zasiadają inż. Marlena Wiencko i inż. Andrzej Lamot.

Sekretarzem pozostaje mgr inż. Leszek Kucięba.

Skarbnikiem pozostaje Marcin Wajda BBA.

Ponadto w Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają: inż. Czester Tobiasz, dr inż. Janusz Romański, dr inż. Paweł Polaczyk, inż. Waldemar Lipiński.

W wyniku głosowania ustalono skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następująco:
Przewodniczący Komisji – mgr inż. Karol Supiński,
Członkowie Komisji – mgr inż. Jan Rudomina oraz mgr inż. Teresa Hałas.

W czasie Zebrania referat pt. „POLSKA na tle ŚWIATOWYCH TRENDÓW W PRODUKCJI LOTNICZEJ – PRZYSZŁOŚĆ INŻYNIERII LOTNICZEJ – NOWE TECHNOLOGIE” wygłosił dr hab. inż. Włodzimierz Adamski.
Następnie, referat pt. “5G – Piąta generacja sieci komórkowej” wygłosił dr inż. Janusz Romański.

Wygłoszone referaty zainicjowały ożywioną dyskusję na poruszone w nich tematy.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search