Wspomnienie o Wacławie Sieradzkim

 In Aktualności

Ur. w lipcu 1929 r., Zm. 10 lutego 2015 r.

Wacław Sieradzki urodził się w Rzeczycy Mokrej k. Sandomierza.

Wychowywał się w trudnych warunkach głównie ze względu na wczesną śmierć rodziców. Po ukończeniu Szkoły Rzemiosł w Zawichoście jako nastolatek podjął pracę w fabryce Stalowa Wola. W 1958 r. zdał egzamin mistrzowski i zatrudniony został jako nauczyciel zawodu w szkolnictwie zawodowym. Jednocześnie podjął naukę w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym zakończoną uzyskaniem w 1965 r. dyplomu technika. Z kolei podjął pracę jako główny mechanik w Bazie Sprzętu i Transportu w Krakowie oraz jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr. 2 w Krakowie. W 1972 r. ukończył Studium Nauczycielskie o kierunku mechanicznym.

W 1977 r. wyjechał do Austrii, gdzie wystąpił o azyl polityczny. W 1979 r. otrzymał wizę i pobyt stały w USA. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych zamieszkał w Nowym Jorku. Prawie od początku pobytu przez 15 lat pracował w firmie „Eagle Electric”, produkującej sprzęt elektryczny jako narzędziowiec (AA-Tool & Die Maker). W 1994 r. przeszedł na emeryturę. Na czas odpoczynku po latach pracy wybrał Nałęczów w Polsce, gdzie spędził kilkanaście ostatnich lat.

Wacław Sieradzki był społecznikiem. Podczas pobytu w USA zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich „Polonia Technica”.

Był inicjatorem przedsięwzięcia, które doprowadziło do plenarnego zebrania Polonia Technica w Nowym Jorku 20 maja 1984 r. W pamiętnym zebraniu wzięło udział ponad 200 inżynierów i techników, a wynikiem tego było gwałtowne ożywienie działalności Stowarzyszenia oraz powołanie do życia Klubu Technika na Brooklynie, NY.

Od 1984 r. do 1998 r. Wacław Sieradzki pełnił szereg funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia. Był organizatorem wielu imprez towarzyskich oraz kursów i seminariów organizowanych przez Polonia Technica.

Aktywnie uczestniczył w zabiegach na rzecz wejścia Polski do NATO.
Za pracę społeczną na rzecz Polonii był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP

Źródła: Archiwum Polonia Technica – materiały biograficzne W. Sieradzkiego;, Biuletyn PT – wiosna 1997 r.

Opracowal Janusz Zastocki

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search