Wspomnienie o Joli Zastockiej

 In Aktualności

Jolanta Zastocka urodziła się w 1952 r. we Wrocławiu, Polska. Ukończyła wydział architektury Politechniki Białostockiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Do Stanów Zjednoczonych przyjechała w 1985 roku, osiedlając się w Nowym Jorku. Tu podjęła pracę zawodową znajdując zatrudnienie w renomowanych biurach architektonicznych, między innymi Cossutta & Associates, gdzie brała udział w projektowaniu „Tower at Citiplace” w Dallas, Texas. Inną firmą było znane biuro architektoniczne Roe/Eliseo Architecture & Engineering, gdzie projektowała obiekty sportowe na olimpiadę w Atlancie w stanie Georgia. Na uwagę zasługuje jej ciekawa tematycznie praca w firmie Fradkin & Pietrzak, gdzie uczestniczyła w projektowaniu wieżowców dla miasta Londynu oraz dla szejkanatów na Bliskim Wschodzie. Przez okres 8 lat pracowała jako grafik w prestiżowym „Nowym Dzienniku”, codziennej polskojęzycznej polonijnej gazecie o największym nakładzie, wydawanej poza granicami Polski.

Była redaktorem naczelnym wydawanego w Nowym Jorku społeczno-kulturalnego miesięcznika “Metropolonia”. Pracowała także jako grafik w “Kurierze Plus”, popularnym i bardzo poczytnym tygodniku nowojorskim. Niezależnie, prowadziła z powodzeniem własną firmę „ZastoDesign”, zajmującą się projektowaniem portali internetowych i grafiką komputerową.

Oprócz pracy zawodowej znajdowala czas na aktywną pracę społeczną. W szczególności była zaangażowana w działalność programową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA “Polonia Technica”. Kilkakrotnie brała udział w prowadzeniu kursów komputerowych w zakresie projektowania komputerowego. Przez okres 10 lat przygotowywała, opracowywała graficznie i wydawała biuletyn Stowarzyszenia Polonia Technica. W roku 2005 została członkiem zarządu Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, gdzie współuczestniczyła w redagowaniu i opracowaniu graficznym magazynu “Polish Engineers”. Pasją jej życia była fotografia. Jej niezwykle profesjonalne i impresyjne zdjęcia były publikowane w wydawnictwach amerykańskich i kanadyjskich a także niemieckich i włoskich. Są do dzisiaj wystawiane na wielu portalach galerii fotograficznych i agencji turystycznych Nowego Jorku. Na szczególne podkreślenie zasługuje wydany dwujęzyczny kolorowy fotograficzny album, zatytułowany “Greenpoint- Little Poland”. Jest to monografia, wraz bogatym rysem historycznym, jednej z dzielnic północnego Brooklynu, o największej populacji Polaków zamieszkałych w Nowym Jorku. Jolanta Zastocka przeżyła na Greenpoincie blisko 30 lat, będąc aktywnie włączoną w działalność kulturalną i społeczną tej dzielnicy. Zatęskniła za ukochaną Polską i w roku 2011 powróciła do kraju. Zamieszkała wraz z mężem Januszem w Białymstoku skąd przed laty wyjechała do Ameryki. Po powrocie do Polski współpracowała z amerykańskimi wydawcami książek historycznych o Nowym Jorku, w tym książki Brooklyn’s Historic – Greenpoint z polskojęzycznym wstępem.

Za zasługi wniesione w pracy społecznej na rzecz Polonii i utrzymania więzi z Polską w 2007 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez Naczelną Organizację Techniczną NOT w Warszawie była odznaczona Honorową Złotą Odznaką NOT , medalem Feliksa Kucharzewskiego za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego oraz propagowanie polskiej myśli technicznej w USA. Jako wieloletni i zasłużony członek Stowarzyszenia „Polonia Technica” została wyróżniona medalem 60-lecia i 70-lecia tej prestiżowej inżynierskiej organizacji. Jej wieloletnia aktywność w Stowarzyszeniu „Polonia Technica” , bezpośrednie zaangażowanie w życie Polonii nowojorskiej i wielka życzliwość, z jaką odnosiła się do otaczających ją osób przysporzyło jej moc sympatii i liczne grono serdecznych i oddanych przyjaciół.

Jola Zastocka będzie zawsze pamiętana jako bardzo aktywna osoba, niezwykle zadedykowna swojej pracy zawodowej, oddana bez granic swojemu artystycznemu powołaniu fotografa i grafika.

Odeszła od nas 15 lipca 2015

(Opr.: Stowarzyszenie Polonia Technica, Nowy Jork)
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 24 lipiec 2015 )

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search